latin library cicero ad atticum

Puto te in hoc aut risisse aut ingemuisse. Quam si ad me perscripseris, intelleges me neque diligentiorem esse voluisse, quam tu esses, neque neglegentiorem fore, quam tu velis. sed satis lacrimis. Ita comitia in a. d. VI Kal. et postridie. Fuit mihi saepe et laudis nostrae gratulatio tua iucunda et timoris consolatio grata. Asiam qui de censoribus conduxerunt, questi sunt in senatu se cupiditate prolapsos nimium magno conduxisse, ut induceretur locatio, postulaverunt. Ego autem, ut semel Nonarum illarum Decembrium iunctam invidia ac multorum inimicitiis eximiam quandam atque immortalem gloriam consecutus sum, non destiti eadem animi magnitudine in re publica versari et illam institutam ac susceptam dignitatem tueri, sed, posteaquam primum Clodi absolutione levitatem infirmitatemque iudiciorum perspexi, deinde vidi nostros publicanos facile a senatu diiungi, quam quam a me ipso non divellerentur, tum autem beatos homines, hos piscinarios dico amicos tuos, non obscure nobis invidere, putavi mihi maiores quasdam opes et firmiora praesidia esse quaerenda. Sed tamen etiam illud, quod non speraram, audi. Accepi tuas litteras a. d. quintum terminalia Laodiceae; quas legi libentissime plenissimas amoris, humanitatis, offici, diligentiae. Si Lentuli navis non erit, quo tibi placebit, imponito. M. TULLI CICERONIS EPISTULARUM AD ATTICUM LIBER SEXTUS I II III IV V VI VII VIII IX. qua re si quid eius modi evenerit ut arcessamur (quod equidem non credo. VI Kal. Signa quae nobis curasti, ea sunt ad Caietam exposita. Libertum mitto, Titomandavi. Clodius contiones miseras habebat, in quibus Lucullum, Hortensium, C. Pisonem, Messallam consulem contumeliose laedebat; me tantum "comperisse" omnia criminabatur. sed ego is non sum qui statuere debeam iure quis proficiscatur necne; partis mihi Caesar has imposuit ne quem omnino discedere ex Italia paterer. ab Hispaniis autem iam audietur. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License. Idibus Martiis. Dionysius noster graviter queritur et tamen iure a discipulis abesse tam diu. sed di istos! quid agam nunc quoi nihil procedit caduntque ea quae diligentissime sunt cogitata taeterrime? Nam et illud nobis non obest, videri nostrum testimonium non valuisse; missus est sanguis invidiae sine dolore atque etiam hoc magis, quod omnes illi fautores illius flagitii rem manifestam illam redemptam esse a iudicibus confitentur. Instat hic nunc ille annus egregius. [2] tu tuum consilium etsi non in longinquum tempus differs (iam enim illum emptum pacificatorem perorasse puto, iam actum aliquid esse in consessu senatorum; (senatum) enim non puto), tamen suspensum (animum) meum detines, sed eo minus quod non dubito quid nobis agendum putes; qui enim Flavio legionem et Siciliam dari scribas et id iam fieri, quae tu scelera partim parari iam et cogitari, partim ex tempore futura censes? CICERO ATTICO SAL. CCXLIX (A V, 21) TO ATTICUS (IN EPIRUS) LAODICEA, 13 FEBRUARY I am very glad to hear of your safe arrival in Epirus, and that, as you say, you had a pleasant voyage. Primum tibi de nostro amico placando aut etiam plane restituendo polliceor. Tertium poema exspectato, ne quod genus a me ipso laudis meae praetermittatur. quae cum ita sint, non est committendum ut iis paream quos contra me senatus, ne quid res publica detrimenti acciperet, armavit. Scr. Libros vero tuos cave cuiquam tradas; nobis eos, quem ad modum scribis, conserva. Ad Atticum II . "A. d. III Non. ed., rev. Nam, cum dies venisset rogationi ex senatus consulto ferendae, concursabant barbatuli iuvenes, totus ille grex Catilinae, duce filiola Curionis et populum, ut antiquaret, rogabant. 13.52 Scr. deinde epistula + scripta+ cumulatissime cetera. [1] ego vero Apuliam et Sipontum et tergiversationem istam probo nec tuam rationem eandem esse duco quam meam, non quin in re publica rectum idem sit utrique nostrum, x vii M. TVLLI CICERONIS sed ea non agitur. quod mihi mandas de Quinto regendo, 'Arkadian'. nos autem ad haec 'et (id) ipsum certo fore et quae iam fierent non esse leviora,' multaque conligebamus. cras igitur nos mature videbit mihique dabit argumentum ad te epistulae. per fortunas tuas, Cicero, per liberos te oro et obsecro ne quid gravius de salute et incolumitate tua consulas. [2] Caesar mihi ignoscit per litteras quod non venerim, seseque in optimam partem id accipere dicit.facile patior, quod scribit, secum Titinium et Servium questos esse quia non idem sibi quod mihi remisisset. Aviam tuam scito desiderio tui mortuam esse, et simul quod verita sit, ne Latinae in officio non manerent et in montem Albanum hostias non adducerent. Ad Quintum Fratrem III Here Cicero is talking about private matters in a breezy, highly idiomatic Latin. Ille alter uno vitio minus vitiosus, quod iners, quod somni plenus, quod imperitus, quod apraktotatos sed voluntate ita kachektes, ut Pompeium post illam contionem, in qua ab eo senatus laudatus est, odisse coeperit. CICERO ATTICO SAL. Quae mihi res multo honorificentior visa est quam aut illa, cum iurare tui cives Xenocratem testimonium dicentem prohibuerunt, aut cum tabulas Metelli Numidici, cum eae, ut mos est, circumferrentur, nostri iudices aspicere noluerunt. [3] Formias nunc sequimur; eodem nos fortasse Furiae persequentur. 697 (57). misi ad te Caeli etiam litterarum exemplum. scripsi equidem Balbo te ad me et (de) benevolentia scripsisse et de suspicione. nullo enim modo posse video stare istum diutius quin ipse per se etiam languentibus nobis concidat, quippe qui florentissimus ac novus vi, vii diebus ipsi illi egenti ac perditae multitudini in odium acerbissimum venerit, qui duarum rerum simulationem tam cito amiserit, mansuetudinis in Metello, divitiarum in aerario. Non enim umquam turpior in ludo talario consessus fuit, maculosi senatores, nudi equites, tribuni non tam aerati quam, ut appellantur, aerarii. pacem putavi fore. Nam mihi Pompeiani prodromi nuntiant aperte Pompeium acturum Antonio succedi oportere, eodemque tempore aget praetor ad populum. Tu velim, quae Academiae nostrae parasti, quam primum mittas. quartanam leviorem esse gaudeo. Postremo non labor meus, non requies, non negotium, non otium, non forenses res, non domesticae, non publicae, non privatae carere diutius tuo suavissimo atque amantissimo consilio ac sermone possunt. Lentulus naves suas pollicetur. quid mihi animi in navigando censes fore? Epiroticam emptionem gaudeo tibi placere. Ad eorum voluntatem mihi conciliandam maximo te mihi usui fore video. sed adsequor omnia si propero, si cunctor amitto. vellem suscepisses iuvenem regendum; pater enim nimis indulgens, quicquid ego adstrinxi relaxat. quid si plures? Primum igitur scito primum me non esse rogatum sententiam praepositumque esse nobis pacificatorem Allobrogum, idque admurmurante senatu neque me invito esse factum. etiam. In this series, Prof. Noe looks at Epistulae Ad Atticum (Letters to Atticus). nec hercule ego quidem reperio quid scribam; sedeo enim ploudokon. Pater nobis decessit a. d. IV Kal. iam enim non reperio quod tibi scribam. nam suas radices habent; quas tamen evellerem profecto, si liceret. istum qui filium Brundisium de pace misit (de pace idem sentio quod tu, simulationem esse apertam, parari autem acerrime bellum), me legatum iri non arbitror, cuius adhuc, ut optavi, mentio facta nulla sit. Quintus frater, qui Argiletani aedificii reliquum dodrantem emit HS [725,000], Tusculanum venditat, ut, si possit, emat Pacilianam domum. The Latin Library parvone navigio committam? Quodsi tibi umquam sum visus in re publica fortis, certe me in illa causa admiratus esses. Eo accedebat hortator adsiduus Sallustius, ut agerem quam diligentissime cum Lucceio de vestra vetere gratia reconcilianda. te quoque a Curione impediri video. tuas tamen interim litteras exspecto. Sed tamen, quoniam ista sunt tam infirma, munitur quaedam nobis ad retinendas opes nostras tuta, ut spero, via; quam tibi litteris satis explicare non possum, significatione parva ostendam tamen. Nam illi ita negant vulgo, ut mihi se debere dicant. xv Kal. Quod ad me scribis de sorore tua, testis erit tibi ipsa, quantae mihi curae fuerit, ut Quinti fratris animus in eam esset is, qui esse deberet. The Latin Library in Formiano xiv K. Mart a. Quare Ianuario mense, ut constituisti, cura ut Romae sis. Celer tuus disertus magis est quam sapiens. Nos hic in re publica infirma, misera commutabili que versamur. sur le texte de l'abbe d'Olivet et augm., quant à la traduction, de notes courantes, de remarques historiques, et de plusieurs tables / par Goujon (de la Somme). Cavebo, quae sunt cavenda, ac scribam alias ad te de meis consiliis capessendae rei publicae plura. Nos Tusculano ita delectamur, ut nobismet ipsis tum denique, cum illo venimus, placeamus. Sextiles. cuius quidem virtus mirifica. sed ei ipsi cras ad te litteras dabo. Nunc vides quibus fluctibus iactemur, et, si ex iis, quae scripsimus tanta, etiam a me non scripta perspicis, revise nos aliquando et, quamquam sunt haec fugienda, quo te voco, tamen fac ut amorem nostrum tanti aestimes, ut eo vel cum his molestiis perfrui velis. Quam ob rem, patres conscripti, erigite animos, retinete vestram dignitatem. quod si me fefellerit, feram, sicut multi clarissimi homines in re publica excellentes tulerunt, nisi forte me Sardanapalli vicem [in suo lectulo] mori malle censueris quam (in) exsilio Themistocleo. Vnum illud firmissime adseverabat, si damnati restituerentur, in exsilium se iturum. M. TVLLI CICERONIS EPISTVLARVM AD ATTICVM LIBER QVARTVS DECIMVS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIIIa XIIIb XIV XV XVI XVII XVIIa XVIII XIX XX XXI XXII. Nonis Decembribus. [2] quod si nobis is cursus quem speraram pateret, effecissem aliquid profecto, ut tu optas et hortaris, dignum nostra mora. itaque torqueor utrum ventum exspectem. Cum decerneretur frequenti senatu contra pugnante Pisone, ad pedes omnium singillatim accidente Clodio, ut consules populum cohortarentur ad rogationem accipiendam, homines ad quindecim Curioni nullum senatus consultum facienti adsenserunt, ex altera parte facile CCCC fuerunt. Nos in omni munere candidatorio fungendo summam adhibebimus diligentiam, et fortasse, quoniam videtur in suffragiis multum posse Gallia, cum Romae a iudiciis forum refrixerit, excurremus mense Septembri legati ad Pisonem, ut Ianuario revertamur. Quare et illa, quae violata, expiabuntur, et haec nostra, quae sunt sanctissime conservata, suarm religionem obtinebunt. Catilina, si iudicatum erit meridie non lucere, certus erit competitor. Qui nunc leviter inter se dissident. ego, dum panis et cetera in navem parantur, excurro in Pompeianum. Quae laudas ex orationibus, mihi crede, valde mihi placebant, sed non audebam antea dicere; nunc vero, quod a te probata sunt, multo mi attikotera videntur. Per mihi, per, inquam, gratum feceris, si in hoc tam diligens fueris, quam soles in iis rebus, quas me valde velle arbitraris, ipsiusque Paeti tibi negotia commendo, de quibus tibi ille agit maximas gratias, et, ut iam invisas nos, non solum rogo, sed etiam suadeo. Decembr. me vero adiuvarent his in angustiis. Signa Megarica et Hermas, de quibus ad me scripsisti, vehementer exspecto. 8.13. ne diutius te teneam, nullius consili exitum invenimus. in Puteolano xiv K. Ian. Opinor, ad Considium, Axium, Selicium confugiendum est; nam a Caecilio propinqui minore centesimis nummum movere non possunt. ego autem, quia scripseras te proficisci cogitare (etenim audieram nemini aliter licere), eo te habere censebam et quia pueris diploma sumpseras. postremo quid viro bono et quieto et bono civi magis convenit quam abesse a civilibus controversiis? Vtrumque periculosum est, at hoc quod agimus turpe nec tamen tutum. Nam in eo genere sic studio efferimur, ut abs te adiuvandi, ab aLus prope reprehendendi simus. Axius de duodecim milibus pudens! alla ta men protetuchthai easomen achnumenoi per. Letters To His Brother Ad Quintum Fratrem I. omnem igitur suspicionem sustuli. L. Iulio Caesare, C. Marcio Figulo consulibus filiolo me auctum scito salva Terentia. Ego de meis ad te rationibus scripsi antea diligenter. quantum sit Eros Philotimi tibi dicet. Nunc, si me amas, si te a me amari scis, enitere per amicos, clientes, hospites, libertos denique ac servos tuos, ut scida ne qua depereat; nam et Graecis iis libris, quos suspicor, et Latinis, quos scio illum reliquisse, mihi vehementer opus est. Metellus tuus est egregius consul; unum reprehendo, quod otium nuntiari e Gallia non magno opere gaudet. Lucceium scito consulatum habere in animo statim petere. a. Epistulae ad Atticum. [6] et tamen, mi Attice, auguria quoque me incitant quadam spe non dubia nec haec collegi nostri ab atto sed illa Platonis de tyrannis. Sed ad summas atque incredibiles occupationes meas accedit, quod nullam a me volo epistulam ad te sine argumento ac sententia pervenire. Multo haec, inquam, nostra res maior. praesto esse clientem tuum Clodium, C. Atei Plaguleium, ceteros? Sed tamen hoc me ipse consolabar, quod non dubitabam, quin te ille aut Dyrrachi aut in istis locis uspiam visurus esset; quod cum accidisset, confidebam ac mihi persuaseram fore ut omnia placarentur inter vos non modo sermone ac disputatione, sed conspectu ipso congressuque vestro. Caietam, si quando abundare coepero, ornabo. Teucris illa lentum sane negotium, neque Cornelius ad Terentiam postea rediit. sed tamen hominis hoc ipsum probi est + magnum sit+ ton politikotaton skemmaton, veniendumne sit in consilium tyranni si is aliqua de re bona deliberaturus sit. erat enim sic in tuis litteris quas Arpini acceperam, eum venturum facturumque quod ego vellem. Competitores, qui certi esse videantur, Galba et Antonius et Q. Cornificius. Refertur ad consilium. L. Cincio HS [20,400] constitui me curaturum Idibus Febr. De iis litteris, quas ad te Thessalonica misit, et de sermonibus, quos ab illo et Romae apud amicos tuos et in itinere habitos putas, ecquid tantum causae sit, ignoro, sed omnis in tua posita est humanitate mihi spes huius levandae molestiae. sed tamen nihil inimicius quam sibi ipse. nos tamen hoc confirmamus illo augurio quo diximus, nec nos fallit nec aliter accidet. A. d. xv K. Maias. Velim ad me scribas, cuius modi sit Amaltheion tuum, quo ornatu, qua topothesiai, et, quae poemata quasque historias de Amaltheioi habes, ad me mittas. Ego enim, quam diu senatus auctoritas mihi defendenda fuit, sic acriter et vehementer proeliatus sum, ut clamor concursusque maxima cum mea laude fierent. If the library has enriched you, feel free to drop a note of appreciation to latinlibrary@mac.com. Haec sunt, ut opinor, in re publica. [2] quod optas, Caelianum illud maturescit. Peto abs te, ut haec diligenter cures. omnino (non) potuimus+ . CICERO ATTICO SAL. [1] Sine dubio errasse nos confitendum est. Me man inquit ille aspoudi ge kai akleios,         alla mega rhexas ti kai essomenoisi puthesthai.eius igitur mihi vivit auctoritas et simillimus eius filius eodem est apud me pondere quo fuit ille. ac ne sis perturbatus (novi enim te et non ignoro quam sit amor omnis sollicitus atque anxius)—sed res est, ut spero, non tam exitu molesta quam aditu. [3] de fratre satis. De fratre confido ita esse, ut semper volui et elaboravi. Cupit, credo, triumphare. O hospitem mihi tam gravem a)metame/lhton ! Quare etiam legationes reiectum iri puto. Ibitur igitur et ita quidem ut censes, nisi cuius gravioris personae suscipiendae spes erit ante oblata. res sunt inexplicabiles. de Quinto et de sorore quae scribis molesta sunt eoque magis quod ea tempora nostra sunt ut ego iis mederi non possim. Nam sic intellego, ut nihil a domesticis vulneris factum sit, illud quidem, quod erat, eos certe sanare potuisse. Cum enim mihi Philotimus dixisset se HS L_ emere de Canuleio deversorium illud posse, minoris etiam empturum si Vettienum rogassem, rogavi ut, si quid posset, ex ea summa detraheret. quos impetus in Pisonem, in Curionem, in totam illam manum feci! Quod ad me de re publica scribis, disputas tu quidem et amanter et prudenter, et a meis consiliis ratio tua non abhorret; nam neque de statu nobis nostrae dignitatis est recedendum neque sine nostris copiis intra alterius praesidia veniendum, et is, de quo scribis, nihil habet amplum, nihil excelsum, nihil non summissum atque populare. Si umquam mihi periodoi, si kampai, si enthymemata, si kataskeuai suppeditaverunt, illo tempore. 14 Scr. vides enim profecto angustias. Si rem nullam habebis, quod in buccam venerit, scribito. sed adhuc nihil secundi. Ita sum ab omnibus destitutus. Nos autem initium prensandi facere cogitaramus eo ipso tempore, quo tuum puerum cum his litteris proficisci Cincius dicebat, in campo comitiis tribuniciis a. d. XVI Kalend. Non enim dubito, quin celerius tibi hoc rumor quam ullius nostrum litterae nuntiarint. Duo enim soli dicuntur petituri, Caesar (cum eo coire per Arrium cogitat) et Bibulus (cum hoc se putat per C. Pisonem posse coniungi). tu, quaeso, si quid habebis novi; ego, si quid moliti erimus, ad te statim scribam. si pelletur, quam gratus aut quam honestus tum erit ad Pompeium noster adventus, cum ipsum Curionem ad eum transiturum putem? Tu mandata effice, quae recepisti. "Putes," inquam, "dicere: Iudices emisti." Dionysium nollem ad me profectum; de quo ad me Tullia mea scripsit. Nonas Maias Menturnis mansisse dicitur, hodie in Liternino mansurus apud C. Marcellum. Verum haec audies de Philadelpho. efficietur aliquid dignum nobis. Ciceronem" appellent. fuit enim periucunde. nam medios esse iam non licebit. Libertum ego habeo sane nequam hominem, Hilarum dico, ratiocinatorem et clientem tuum. 1 section, 26 paragraphs, 4574 words. senseram enim quam idem essent. Ego autem, quae dicenda fuerunt de te, non praeterii; quid autem contendendum esset, ex tua putabam voluntate me statuere oportere. Nam, ut Idibus Maiis in senatum convenimus, rogatus ego sententiam multa dixi de summa re publica, atque ille locus inductus a me est divinitus, ne una plaga accepta patres conscripti conciderent, ne deficerent; vulnus esse eius modi, quod mihi nec dissimulandum nec pertimescendum videretur, ne aut ignorando stultissimi aut metuendo ignavissimi iudicaremur: bis absolutum esse Lentulum, bis Catilinam, hunc tertium iam esse a iudicibus in rem publicam immissum. Magnum opus est, mirabilia multa, nihil simplex, nihil sincerum. 2. Cum essem in Tusculano (erit hoc tibi pro illo tuo: "Cum essem in Ceramico ") verum tamen cum ibi essem, Roma puer a sorore tua missus epistulam mihi abs te adlatam dedit nuntiavitque eo ipso die post meridiem iturum eum, qui ad te proficisceretur. Cum perspexero voluntates nobilium, scribam ad te. "Regem appellas," inquam, "cum Rex tui mentionem nullam fecerit? sed plura scribam cum illum convenero. Cicerone - Epistulae - Ad Atticum - 13 - 52: Brano visualizzato 2539 volte. ego volebam autem vel cupiebam potius esse eum nobiscum. quibus quae de fratre meo scribis, sunt ea quidem parum firma sed habent nihil hupoulon, nihil fallax, nihil non flexibile ad bonitatem, nihil quod non quo velis uno sermone possis perducere; ne multa, omnis suos, etiam quibus irascitur crebrius, tamen caros habet, me quidem se ipso cariorem. Res eius modi est, ut ego nec per bonorum nec per popularem existimationem honeste possim hominem defendere, nec mihi libeat, quod vel maximum est. Id autem ut accideret, commissum est Hortensi consilio, qui dum veritus est, ne Fufius ei legi intercederet, quae ex senatus consulto ferebatur, non vidit illud, satius esse illum in infamia relinqui ac sordibus quam infirmo iudicio committi, sed ductus odio properavit rem deducere in iudicium, cum illum plumbeo gladio iugulatum iri tamen diceret. Cetera spero prolixa esse his dumtaxat urbanis competitoribus. Nostris rationibus maxime conducere videtur Thermum fieri cum Caesare. quid quaeris? recordor enim aestate cum illo Rhodiorum aphraktoi navigans quam fuerim sollicitus; quid duro tempore anni actuariola fore censes? hoc verens in hanc tarditatem incidi. Sine spe conamur ulla. ego meum facile teneo; nihil est enim eo tractabilius. qui etiam Antonium confirmasse dicitur ut me impediret, quo ipse, credo, honestius. [3] tu, quaeso, si quid in Hispaniis. [1] me adhuc nihil praeter tempestatem moratur. Scr. Metellus est consul sane bonus et nos admodum diligit; ille alter nihil ita est, ut plane, quid emerit, nesciat. Aquilium non arbitrabamur, qui denegavit et iuravit morbum et illud suum regnum iudiciale opposuit. ita patent omnia quae accidere possunt ut, ea si vitem, sedendum sit cum dedecore et dolore, si neglegam, periculum sit ne in manus incidam perditorum. nunc quidem aequinoctium nos moratur quod valde perturbatum erat. iam quibus utatur vel sociis vel ministris? [2] illa de ratione nummaria non sunt eius modi (saepe enim audio ex ipso) ut non cupiat tibi praestare et in eo laboret. per enim magni aestimo tibi firmitudinem animi nostri et factum nostrum probari. + anuival dehic+ in absentis solus tuli scelus, eiusdem cum Pompeio et cum reliquis principibus non feram? Bonis utimur tribunis pl., Cornuto vero Pseudocatone. 1 CICERO ATTICO SAL. cras igitur ad me fortasse veniet. De litterarum missione sine causa abs te accusor. Respondebo tibi hysteron proteron Homerikos. 14.1 Scr. Ac nostrae quidem rationis ac vitae quasi quandam formam, ut opinor, vides. Sed accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti. + exspectare velis, cures ut sciam. For more than twenty years, the Latin Library has been a labor of love for its maintainer, William L. Carey. Dies fere nullus est, quin hic Sattrus domum meam ventitet; observat L. Domitium maxime, me habet proximum; fuit et mihi et Quinto fratri magno usui in nostri petitionibus. Numquam enim a Pomponia nostra certior sum factus esse, cui dare litteras possem, porro autem neque mihi accidit, ut haberem, qui in Epirum proficisceretur, nequedum te Athenis esse audiebamus. quoi quidem ego non modo placabilem me praebuissem sed totum remisissem, si advenisset qua mente tu ad me scripseras. vide quam turpi leto pereamus et dubita, si potes, quin ille, seu victus seu victor redierit, caedem facturus sit. sed erit curae et est ut regatur. Sed huiusce rei totius vitium, quod aliquanto etiam latius patet, quam videtur, praesenti tibi commodius exponam. mirum est enim ingenium, ethous epimeleteon. Nunc est exspectatio comitiorum; in quae omnibus invitis trudit noster Magnus Auli filium atque in eo neque auctoritate neque gratia pugnat, sed quibus Philippus omnia castella expugnari posse dicebat, in quae modo asellus onustus auro posset ascendere. Hoc ad te scripsi, quod is me accusare de te solebat. Ei nunc epistulae litteris his respondebo. est enim indoles, modo aliquod +hoc sit êthos akimoan+. But greatness had not yet deserted the air that fed Roman blood and made Latin speech. eo velim tam facili uti posse et tam bono in me quam Curione. quo modo illa fert publicam cladem, quo modo domesticas tricas! Sed hoc praeter me nemini videtur. Sed vereor, ne hoc, quod infectum est, serpat longius. quod si te aut voces optimatium commovent aut non nullorum hominum insolentiam et iactationem ferre non potes, eligas censeo aliquod oppidum vacuum a bello, dum haec decernuntur; quae iam erunt confecta. Ita quiddam spero nobis profici, cum hoc percrebrescit, plurimos nostros amicos inveniri. Tuo adventu nobis opus est maturo; nam prorsus summa hominum est opinio tuos familiares nobiles homines adversarios honori nostro fore. Litteras tuas vehementer exspecto; quas quidem credo iam datas esse. ego si cum Antonio locutus ero, scribam ad te quid actum sit. Quare te exspectamus, te desideramus, te iam etiam arcessimus. Crassus posteaquam vidit illum excepisse laudem ex eo, quod suspicarentur homines ei consulatum meum placere, surrexit ornatissimeque de meo consulatu locutus est, cum ita diceret, "se, quod esset senator, quod civis, quod liber, quod viveret, mihi acceptum referre; quotiens coniugem, quotiens domum, quotiens patriam videret, totiens se beneficium meum videre." Et primum tibi, ut aequum est civi amanti patriam, quae sint in re publica, exponam; deinde, quoniam tibi amore nos proximi sumus, scribemus etiam de nobis ea, quae scire te non nolle arbitramur. itaque habet haec quoque quae nascuntur ex indulgentia, sed ea sunt tolerabilia (quid enim dicam?) Credo enim te audisse, cum apud Caesarem pro populo fieret, venisse eo muliebri vestitu virum, idque sacrificium cum virgines instaurrassent, mentionem a Q. Cornificio in senatu tactam (is fuit princeps, ne tu forte aliquem nostrum putes); postea rem ex senatus consulto ad virgines atque ad pontifices relatam idque ab iis nefas esse decretum; diende ex senatus consulto consules rogationem promulgasse; uxori Caesarem nuntium re misisse. [2] qua re si tibi tu, si filius unicus, si domus, si spes tuae reliquae tibi carae sunt, si aliquid apud te nos, si vir optimus gener tuus valemus, quorum fortunam non debes velle conturbare, ut eam causam in quoius victoria salus nostra est odisse aut relinquere cogamur aut impiam cupiditatem contra salutem tuam habeamus—denique illud cogita, quod offensae fuerit in ista cunctatione te subisse. Reginus erat totus noster. hoc autem vitium puto te existimare non (a) nostra indulgentia sed a natura profectum. Cui cum aequi fuissemus, tamen multo maiorem fructum ex populi existimatione illo damnato cepimus quam ex ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus. quid quaeris? Misimus, qui pro vectura solveret. ut tantum requietis habeam, quantum cum uxore et filiola et mellito Cicerone consumitur. Scr. Sed senatus consulta duo iam facta sunt odiosa, quod in consulem facta putantur, Catone et Domitio postulante, unum, ut apud magistratus inquiri liceret, alterum, cuius domi divisores habitarent, adversus rem publicam. Quibus de suspicionibus etsi audisse te arbitror, tamen ex me, cum veneris, cognosces. Id te scire volui, si quid forte ea res ad cogitationes tuas pertineret. Signa nostra et Hermeraclas, ut scribis, cum commodissime poteris, velim imponas, et si quod aliud oikeion eius loci, quem non ignoras, reperies, et maxime quae tibi palaestrae gymnasiique videbuntur esse. Verum hoc ridiculum est de magistro. Lies das gesamte Werk Ad Atticum XVI von Cicero. Itaque mirum in modum omnes a se bonos alienavit. ego de meis ad te rationibus scripsi antea diligenter. [2] consilium nostrum spero vacuum periculo fore. exspectabo tuum consilium et eas litteras, nisi alias iam dedisti quas scripsi ut Cephalioni dares. Cicero: ad Atticum I. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX. hac iuventute; ea vero, quae mihi quidem qui illum amo sunt his ipsis malis in quis sumus miseriora, non sunt ab obsequio nostro. 1 CICERO ATTICO SAL. [1] Commodum ad te dederam litteras de pluribus rebus cum ad me bene mane Dionysius fuit. Non committam posthac, ut me accusare de epistularum neglegentia possis; tu modo videto, in tanto otio ut par in hoc mihi sis. The Letters to Atticus (Latin: Epistulae ad Atticum) is a collection of correspondence between Cicero and his close friend Atticus, covering the period between 68 and 43 BCE.When the collection was rediscovered in Verona in 1345, the great renaissance humanist Petrarch was scandalised by their revelations of Cicero's personality. de pueris quid agam? Sext. Epigrammatis tuis, quae in Amaltheo posuisti, contenti erimus, praesertim cum et Thyillus nos reliquerit, et Archias nihil de me scripserit. M. TULLI CICERONIS EPISTULARUM AD ATTICUM LIBER DECIMUS I II III IIIa IV V VI VII VIII VIIIa VIIIb IX IXa X XI XII XIIa XIII XIV XV XVI XVII XVIII. Cicero, Epistulae ad Atticum (English) [genre: prose] [Cic. nam mihi omnia quae iucunda ex humanitate alterius et moribus homini accidere possunt ex illo accidebant. Tu velim, si qua ornamenta gymnasiode reperire poteris, quae loci sint eius, quem tu non ignoras, ne praetermittas. Reliqua sic a me aguntur et agentur, ut non committamus, ut ea, quae gessimus, fortuito gessisse videamur. Valde te venditavi. haec est ale in qua nunc sumus mortis instar. exanimavit omnis qui mecum erant; nam ipse obdurui. Iudices habemus, quos volumus, summa accusatoris voluntate. mihi quidem etiam lippitudo haec, propter quam non ipse ad te scribo, sine ulla lacrima est sed saepius odiosa est propter vigilias. 68 Cicero Attico Sal. Nimium raro nobis abs te litterae adferuntur, cum et multo tu facilius reperias, qui Romam proficiscantur, quam ego, qui Athenas, et certius tibi sit me esse Romae quam mihi te Athenis. Nam, ne absens censeare, curabo edicendum et proponendum locis omnibus; sub lustrum autem censeri germani negotiatoris est.

Ihk Schwerin Stellenangebote, Lauterbach Rügen Unternehmungen, Freizeitangebote An Der Müritz, Brokkoli Rezepte Gesund, Best Western Berlin-mitte Adresse, Tu Bs Pharmazie Physiologie, Urlaub Am Bauernhof Landhof, Stadt Bad Rappenau Stellenangebote Kindergarten, Universität Zürich Studiengänge,

Leave a Comment

*

code